Pociągający serwis , tylko u nas niepowtarzalne wpisy.

Zestaw VSM

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. Gra Łańcuch dostaw Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.